top of page

Market Research Group

Public·8 members

Ingilis Dili Testleri 11.pdf


Bu testlərin həll edilməsi abituriyentlərə test həlli vərdiş və bacarıqlarını aşılayacaq və onlara imtahanlarda uğur qazanmaq üçün faydalı olacaqdır. Abituriyentlər test bankı vasitəsilə öz biliklərini yoxlamaq imkanını əldə edir və eləcə də test bankından istifadə etməklə müəllimlər şagirdlərinin, valideynlər övladlarının bilik səviyyəsilə bağlı səhih məlumat ala biləcəklər. Test bankı təkcə abituriyentlərin qəbul imtahanlarına hazırlığı prosesində deyil, həm də orta məktəb şagirdlərinin buraxılış imtahanlarına hazırlığı prosesində olduqca faydalı mənbə olacaqdır. Hər bir ingilis dili müəllimi test bankından öz peşə hazırlığını inkişaf etdirmək üçün də istifadə edə bilər. Bundan əlavə, ingilis dili müəllimləri və metodistlər test bankından faydalanaraq yeni test nümunələri tərtib edə bilərlər. Əminliklə deyə bilərik ki, test bankı ölkəmizdə testologiyanın inkişafında mühüm vəsaitlərindən biri olacaqdır.
Ingilis Dili Testleri 11.pdfBizim məqsədimiz şagirdlərdə ingilis dili və bu dildə ünsiyyət sahəsində bilik və bacarıqları formalaşdırmaq, ingilis dili təliminin həyatla əlaqəsinin möhkəmləndirmək, yəni ingilis dili sahəsində qazanılmış bilik və bacarıqları nizamlayıb nitq vərdişinə çevirməkdir. Test bankımızdan istifadə edən abituriyentlər ingilis dilini həm nəzəri, həm də praktik şəkildə öyrənmək imkanı əldə edəcəklər.


Sonda bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) ingilis dili ilə bağlı çap etdiyi proqramı, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin orta məktəblər üçün çap etdiyi dərsliklərin materialları və Kaspi Təhsil Şirkətinin müəllimlərinin uzun illər ərzində əldə etdiyi zəngin təcrübə əsasında ərsəyə gəlmiş nəşrlərimizin əhatəli, məqsədəuyğun, daha gərəkli olacağına ümid edirik.


Qeyd-1: İngilis dili öyrənmək üçün Mətnlərdə kifayət qədər rol oynayır Lakin İngilis dilini öyrənmək üçün Pulsuz 7 Mobil proqramlarda varki onlar vasitəsilə siz bütün ingilis dili biliklərinizi inkişaf etdirə bilərsiniz. Daxil olmaq üçün klik edin


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page